Categoría: Uncategorized

Home / Uncategorized
PDR.cat 2022
Entrada

PDR.cat 2022

EL PROJECTE per millora de la competitivitat i seguretat alimentària, obtenció de nous formats i millora de l’eficiència energètica en indústria de deshidratat i premsat de farratges situada al T.M. de Balaguer (Noguera). ha rebut un ajut a l’empara de l’Ordre AAR/1319/2021 amb l’ajut financer de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya. Aquesta inversió es destina principalment a millorar la competitivitat de l’empresa obrint nous mercats amb la producció de nous formats demandats pels mateixos i incrementar les xifres l’exportació garantint el compliment de les exigències de seguretat alimentària dels diferents mercat. Els nous equips que se han implementat a la industria tenen una millor eficiència energètica i això permetrà millorar els índexs de consum energètics del procés, fet que suposarà la millora de l’eficiència energètica de la indústria.

Translate »