Farratges la Noguera

Des de l’any 1974 que el Sr. Jaume Estrada Torres va començar en el món de l’alfals, arrendant terra i augmentant cada vegada més el volum de jornals i el volum de maquinària fins a arribar a finals de l’any 1991, quan es crea l’empresa FARRATGES ESTEPA, S.L. juntament amb la seva esposa Nativitat Palou Garriga. Aquesta empresa es dedica a la compra-venda d’alfals i l'arrendament de terra.

La necessitat de la creació d’una altra empresa, FARRATGES LA NOGUERA, S.L., com a fàbrica deshidratadora d’alfals, iniciant l’activitat l’any 2000, sorgeix com a iniciativa del matrimoni Estrada Palou ja que s’ha de realitzar la seva transformació mitjançant un procés de deshidratació, que com a destí final és el consum animal. Una vegada l’alfals és recollit, és transportat a fàbrica i ha passat pel procés de deshidratació, arriba l’hora del seu emmagatzematge per a la seva comercialització.

Aquí és quan entra la creació d’una tercera empresa, ALFESPA COMERCIAL, S.L., destinada a tal fi. FARRATGES LA NOGUERA, S.L. es proveix de la producció de les finques que arrenda FARRATGES ESTEPA, S.L., la qual té en propietat tota la maquinària necessària per la recol·lecció del producte fins que arriba a la fàbrica. En conclusió, les altres empreses són un negoci familiar que ha anat creixent i on s’ha hagut d’anar creant les diferents empreses esmentades perquè l’evolució ho ha anat demanant. Des del primer contacte amb la terra fins a la venda del producte deshidratat, no passa per cap més mà que la de les empreses del Sr. Estrada i la Sra. Palou.